หน้าแรก
หน้าแรก
รถสื่อสารฉุกเฉิน EECV
หน่วยงานช่วยผู้ประสบภัย
ข้อมูลบริจาค
ระบบลงทะเบียนผู้รอดชีวิต
ระบบลงทะเบียนผู้สูญหาย
ระบบรับของบริจาค
รายชื่อผู้รับของบริจาค
ติดต่อทีมงาน
 
 
 
ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อหน่วยงานเพื่อขอรับความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย

 • สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 1111 กด 5

  • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และนำส่งโรงพยาบาล โทร. 1669

   • สอบถามเส้นทาง บขส. เดินรถต่างจังหวัด โทร. 1490

    • สอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำ สายด่วนกรมชลประทาน โทร. 1460

     • ตำรวจทางหลวงสอบถามเส้นทางน้ำท่วม โทร. 1193

 
ข้อมูลศูนย์รับความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินและสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัย
 • สภากาชาดไทย
  • สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
   บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เลขที่บัญชี 045-3-04190-6
   แล้วแฟ็กซ์ใบนำฝากพร้อมเขียนชื่อและที่อยู่มาที่ fax 02-256-4069
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-251-7853-6 หรือสายด่วน 1664


 • บริจาค “ชุดยาสู้น้ำท่วม” โดย มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา
  • สามารถบริจาคเงินได้ที่ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลหัวเฉียว เลขที่บัญชี 225-2-03757-0 โดยระบุว่า บริจาค “ชุดยาสู้น้ำท่วม” และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (ใบนำฝาก – pay in) พร้อมชื่อ-ที่อยู่ของท่าน เพื่อการออกใบเสร็จรับเงินและส่งกลับไปถึงท่าน มาที่โทรสารหมายเลข 02-621-8993

 • 'อสมท.' ร่วมใจ
  • สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ บัญชี 'อสมท. รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม ธนาคารกรุงไทย สาขาอโศก ชื่อบัญชี 'อสมท ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม' เลขที่บัญชี 015-015-9994-4
  • ที่อยู่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 http://www.mcot.net

 • ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 54
  • ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี 'ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 54' ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารมาลีนนท์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 014-300-444-8
  • ผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี 'ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 54' ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี พระราม 4 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 468-0-15727-1

 • ธ.ไทยพาณิชย์เปิดรับความช่วยเหลือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  • สามารถบริจาคเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM หรือ SCB Easy Net เข้า บัญชีเดินสะพัด ชื่อบัญชี 'มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย' เลขที่บัญชี 111-3-90911-5 ไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต
  • ผู้บริจาคเงินสามารถส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และส่งโทรสาร มาที่ 02-544-1040 หรือ อีเมล scbcharityhub@scb.co.th เพื่อธนาคารจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาคเงิน สำหรับนำไปใช้ในสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไป

 • อาสาดุสิต มูลนิธิOpenCARE
  • กองทุนร้อยน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยเหลือรวดเร็ว โปร่งใส แสดงชื่อผู้บริจาคและการใช้จ่ายขึ้นเว็บไซต์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 402-177853-3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

ข้อมูลตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม


 • การกันน้ำไหลเข้าบ้าน
  แหล่งที่มา : หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • การใช้กระสอบทราย
  แหล่งที่มา : หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ

--------------------------- เหตุการณ์ความช่วยเหลือที่ผ่านมา ---------------------------

ข้อมูลศูนย์รับความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินและสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัย
ทางภาคใต้ของประเทศไทย
 • สภากาชาดไทย
  • สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
   บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เลขที่บัญชี 045-3-04190-6
   แล้วแฟ็กซ์ใบนำฝากพร้อมเขียนชื่อและที่อยู่มาที่ fax 02-256-4069
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-256-4068 หรือสายด่วน 1664

 • ธนาคาร ทหารไทย
  • รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ชื่อบัญชี “TMB เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” สาขาพหลโยธิน เลขที่ 001-9-09343-4

 • ธนาคารกรุงไทย
  • รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม” สาขานานาเหนือ เลขที่บัญชี 000-0-33000-0

 • ธนาคารออมสิน
  • ร่วมบริจาคเงินผ่าน บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาพหลโยธิน
   ชื่อบัญชี “ออมสินรวมใจช่วยภัยน้าท่วม” เลขที่บัญชี 0-2888888888-1 (02 - 8 เก้าตัว และ 1)
   โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลศูนย์รับความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินและสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยในญี่ปุ่น
จากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 • กระทรวงการต่างประเทศ
  • ชื่อบัญชี “เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่น”
   เลขที่บัญชี 002-0-271-468 ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด
  • โดยผู้ที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของ โดยเฉพาะผ้าห่ม สามารถนำมาบริจาคได้ที่กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา หรือกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เริ่มรับบริจาคตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันที่ 12 มี.ค.เป็นต้นไป

 • สภากาชาดไทย
  • ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย (ช่วยผู้ประสบภัยประเทศญี่ปุ่น)”
   เลขที่บัญชี 023-606799-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ บัญชีกระแสรายวัน
  • แฟ็กซ์ ใบโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์มาที่แฟ็กซ์ 02 652 4440,02 250 0312 หรือสแกนส่งมาทางอีเมล์ pr-fund-rc@hotmail.com คอนเฟิร์มแฟ็ก โทร.02 256 4443
  • สอบถามรายละเอียดการบริจาค 02 256 4440, 02 256 4035-6
  • ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์สภากาชาดไทย 1664

 • ครอบครัวข่าว 3
  • ชื่อบัญชี “ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่น”
   เลขที่บัญชี 096-3-015-995 ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็มโพเรี่ยม บัญชีกระแสรายวัน

 • มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย
  • ชื่อบัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย”
   เลขที่บัญชี 111-3-90911-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเดินสะพัด
   (ไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต)
  • หรือ บริจาคเงินผ่านเครื่อง ATM กด อื่น ๆ => อื่น ๆ => บริจาคการกุศล => สยามกัมมาจลไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย
  • โดยเงินบริจาคทั้งหมดจะนำส่งมอบให้กับสภากาชาดไทย เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

ข่าวสารต่างๆ จากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และแผ่นดินไหวศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหน่วยงานต่างๆ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2553)

สภากาชาดไทย

 • โอนเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี สภากาชาดไทยช่วย เหลือผู้ประสบอุทกภัย เลขที่บัญชี 045 304190 6 ประเภทออมทรัพย์ จาก นั้น แฟกซ์ใบนำฝาก พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับ ให้ชัดเจน มาที่สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย ถึงหัวหน้าฝ่ายการเงิน หมายเลข 0-2250-0120, 0-2256-4064 สอบถามโทร. 02-256 -4068-9
 • หากผู้บริจาคประสงค์ที่จะบริจาคเป็นเครื่องอุปโภค-บริโภค สามารถบริจาคได้ที่ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย พิทักษ์ สภากาชาดไทย 1871 ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพ 10330 และสามารถลงทะเบียนร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ ท่วม ได้ที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2251-7853-6, 0-2251-7614-5 ต่อ 1603

กรุงเทพมหานคร

 • เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในภาคต่าง ๆ โดยร่วมบริจาคเงินและสิ่งของได้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) และที่สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โทร. 02-354 6858

กองบัญชาการ กองทัพไทย

 • เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนำสิ่งของบริจาคได้ที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ (อาคาร6) เวลาราชการ โทร. 02-5751500
  ศูนย์รับบริจาคเงิน-สิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยเนชั่น โทรศัพท์ 02-338-3333 และ 02-338-3000 กด 3
 • สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บมจ.เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป เพื่อโครงการช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม เลขที่บัญชี 095-2-71929-7

ครอบครัวข่าวช่อง 3 ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม53

 • ชื่อบัญชี 'ครอบครัวข่าว ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม53' บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 014-3-003-689 ธนาคารกรุงเทพ สาขาพระราม 4 อาคารมาลีนนท์
 • สามารถพิมพ์ข้อความ namjaithai แล้วส่ง sms ไปที่หมายเลข 4567899 ได้ทั้งเครือข่าย AIS, DTAC ครั้งละ 10 บาท

ททบ.5

 • ชื่อบัญชี 'กองทัพบก โดยททบ.ช่วยภัยน้ำท่วม' บัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเป้า บัญชีออมทรัพย์ 021-2-69426-9 หรือสามารถส่งความช่วยเหลือได้ที่สถานีททบ.5

สถานีโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 7

 • สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักเพลินจิต ชื่อบัญชี '7 สีช่วยชาวบ้าน' เลขที่บัญชี 001-9-13247-1 หรือสามารถส่งความช่วยเหลือได้ที่ สถานีโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 7 ซ.พหลโยธิน 18/1

รายการเช้าข่าวข้น+อสมท.

 • สามารถนำไปให้ที่อสมท.เช่น อาหารแห้ง, เรือ, ผ้าอนามัย, ไฟฉาย โทรศัพท์ 02-201-6000
 • สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาอโศก ชื่อบัญชี 'อสมท ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม' เลขที่บัญชี 015-0-12345-0 สอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-245-0700-4
 • ที่อยู่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 http://www.mcot.net

กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 NBT

 • รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-275-2053 สน.ประชาชน ทีวีไทย รับแจ้งข้อมูลน้ำท่วม และร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 • โทรศัพท์ 02-791-1385-7

ทีวีไทย ThaiPBS

 • ทีวีไทย ที่ตึกชินวัตร3 รับบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งข้าวของเครื่องใช้ โทร 0-2791-1385-7, 0-2791-1113
 • ทีวีไทยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริจาคที่ บช.ออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ เทเวศร์ ชื่อบัญชี 'เพื่อนพึ่งภาช่วยน้ำท่วม' เลขที่บัญชี 020-2-69333-2

มธ ศูนย์รังสิต

 • ทีวีไทย ที่ตึกชินวัตร3 รับบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งข้าวของเครื่องใช้ โทร 0-2791-1385-7, 0-2791-1113
 • ตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศูนย์อาสาสมัคร(อาคารกิจกรรมนักศึกษา) www.tuvolunteer.org 025644440 #1496


ระบบลงทะเบียนแจ้งคนหาย
     Missing Person
         Register

ระบบลงทะเบียนผู้รอดชีวิต
           I am Alive

ระบบลงทะเบียนขอรับบริจาค
     Donation Exchange


ข่าวประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน
 • สายด่วนแจ้งเหตุสาธารณภัย (ปภ.) 1784
 • ศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุข 1669
 • ศูนย์กู้ชีพนเรนทร 0-2354-8222
 • ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 24 ชม. 0-2226-4444
 • หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล 1554
 • หน่วยกู้ชีวิตวชิรพยาบาล 4010, 4121
 • สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน 1677
 • สถานีวิทยุ จส. 100 1137
 • สถานีวิทยุ สวพ. 91 1644
 • ศูนย์วิทยุกรุงธน 0-2455-0088
 • ศูนย์วิทยุรามา 0-2246-0999
 • ศูนย์รับแจ้งเด็กหาย 0-22821815
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กทม.ตลอด 24 ชั่วโมง 1555
 • แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191, 123
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • ศูนย์ควบคุมการจราจร 1197
 • เหตุฉุกเฉิน อาชญากรรม กองปราบปราม 1195
 • ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ 1691
 • สายด่วนอาชญากรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1340
 • ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1688
 • ศูนย์แจ้งอุบัติภัย กองทัพเรือ 1696
 • แจ้งเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ 1196
 • แจ้งเหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ 1199
 • แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยา 199
 • แจ้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ 1650


ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับมือกับภัยพิบัติ Storm Surge
 • โทรสอบถามเรื่องภัยพิบัติต่างๆในประเทศ CALL Center 1860 ทั่วประเทศ
 • *เว็บที่รายงานเรื่องแผ่นดินไหวแบบเรียบไทม์** (ทุกๆชั่วโมง) ทั่วโลก* http://www.hdrtnsrs.com/
 • *รายงานแผ่นดินไหวในประเทศ* http://www.hdrtnsrs.com/Earthquake_local.htm
 • *รายงานแผ่นดินไหวที่ผ่านมานอกประเทศ* http://www.hdrtnsrs.com/Earthquake_June08.htm
 • *รายงานแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา* http://www.tmd.go.th/earthquake_report.php
 • *เส้นทางเดินพายุโดยกรมอุตุนิยมวิทยา* http://www.tmd.go.th/storm_tracking.php
 • *เรดาห์ตรวจสอบอากาศผ่านดาวเทียม* http://www2.tmd.go.th/radar/
 • *แผนที่อากาศผ่านดาวเทียม* http://www.sattmet.tmd.go.th/newversion/mergesat.html

  การเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติ ดังนี้

  • เตรียมแสงสว่าง ซื้อเทียน ไม้ขีดไฟ ตุนไว้ครับไฟฟ้าดับแน่นอน
  • เตรียม น้ำสะอาดไว้ดื่ม และ ชำระร่างกาย เช่น ถังน้ำตุนน้ำไว้
  • เตรียม ข้าวสาร อาหารแห้ง แก๊ชสำหรับหุงต้ม
  • ถุงดำเล็ก ใหญ่ ไว้ทิ้งขยะและปลดทุกข์
  • เก็บของขึ้นที่สูงไว้ป้องกันน้ำท่วม
  • เตรียมกระสอบทรายไว้กั้นเวลาน้ำจะเข้าบ้าน หรือทรัพย์สิน
  • อุปกรณ์ขอความช่วยเหลือ เช่น นกหวีด ชูชีพ
  • อยู่ห่างตึกหรืออาคารสูงถ้าเกิดแผ่นดินทรุดครับ
  • ติดตามข่าวสารเรื่องภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง • รถ EECV ลงพื้นที่น้ำท่วม ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง

  เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉิน ที่มักจะเกิดจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
  จากเหตุการณ์ธรรมชาติ หรือการก่อการร้าย ที่ทำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนจำนวนมาก เช่น
  แผ่นดินไหว น้ำท่วม เป็นต้น โดยเริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2549 ซึ่งประเทศไทย
  ได้ประสบปัญหาอุทกภัยรุนแรง ในจังหวัดภาคเหนือตอนกลาง ได้แก่ อุตรดิตถ์ ลำปาง น่าน สุโขทัย แพร่

  ในยามที่มีอุบัติภัยเกิดขึ้นและมีผลทำให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน เทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการสื่อสาร เป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรเทาปัญหาเหล่านั้นได้ การสื่อสารทำให้ญาติมิตรได้คลาย
  ความกังวลใจว่าพี่น้องของเขาที่รู้จักประสบปัญหาอย่างไรอยู่รอดปลอดภัยดีหรือไม่

  ในยุคที่มีแต่โทรศัพท์ การสื่อสารเพื่อสอบถามทุกข์สุขจะเกิดขึ้นอย่างมาก จนบ่อยครั้งทำให้ระบบสื่อสาร
  หยุดทำงาน นอกจากนี้ คนจำนวนมาก ต้องติดต่อเพื่อร้องขอความช่วยเหลือ และคนอีกจำนวนมากก็
  กำลังขอรับบริจาค และจัดหาความช่วยเหลือ มายังพื้นที่อุบัติภัยเหล่านั้น

  ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวระบบสื่อสารต้องทำงานหนักขึ้น กว่าสิบเท่าตัวของการใช้งานตามปกติ
  และบ่อยครั้ง ระบบสื่อสารที่มีอยู่ก็ล่มสลาย หรือชำรุดไปกับการโจมตีของภัยเหล่านั้นอีกด้วย
  ต้องใช้เวลาหลายวันจึงจะสามารถบริการประชาชนได้

 • เหตุการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมา (Tsunami)