หน้าแรก arrow หน่วยงานช่วยผู้ประสบภัย
หน้าแรก
รถสื่อสารฉุกเฉิน EECV
หน่วยงานช่วยผู้ประสบภัย
ข้อมูลบริจาค
ระบบลงทะเบียนผู้รอดชีวิต
ระบบลงทะเบียนผู้สูญหาย
ระบบรับของบริจาค
รายชื่อผู้รับของบริจาค
ติดต่อทีมงาน
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ พิมพ์
พื้นที่เกิดเหตุ อุตรดิตถ์ ลำปาง น่าน สุโขทัย แพร่

ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" (Narenthorn EMS Center)

สุโขทัย
ร.พ.สุโขทัย  055-610 825
ร.พ.รวมแพทย์สุโขทัย  055-616 520

แพร่
กู้ภัยแพร่  054-533 437
รพ.แพร่ – ราม  054-522 911
รพ.แพร่คริสเตียน  054-511 494

น่าน
กู้ชีพ-กู้ภัยน่าน  054-772 070
รพ.น่าน  054-772 135 
กู้ภัยอบจ.น่าน  054-772 055
กู้ชีพวรนครน่าน  054-791 191

ลำปาง
กู้ชีพ รพ.ลำปาง  054 217045,223623-31 ต่อ1669

อุตรดิตถ์
ร.พ.อุตรดิตถ์  055-403 140
มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์  055-403 209 
มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์(สาขาลับแล)  055-431 022

ติดต่อจังหวัดของส่วนงานกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดน่าน 054-710 341 (มท. 21100, 21120)
จังหวัดแพร่ 054-511 411 (มท. 21721)
จังหวัดลำปาง 054-265 070, 054-265 014 (มท. 28524)
จังหวัดสุโขทัย 055-611 619 (มท. 22621)
จังหวัดอุตรดิตถ์ 055-411 977 (มท. 22320, 22322)

กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา จ.น่าน 054-772 979, 054-741 766
กรมอุตุนิยมวิทยา จ.สุโขทัย 055-613 762
กรมอุตุนิยมวิทยา จ.แพร่ 054-511 187

จังหวัดน่าน 054-710 341 (มท. 21100, 21120)
จังหวัดแพร่ 054-511 411 (มท. 21721)
จังหวัดลำปาง 054-265 070, 054-265 014 (มท. 28524)
จังหวัดสุโขทัย 055-611 619 (มท. 22621)
จังหวัดอุตรดิตถ์ 055-411 977 (มท. 22320, 22322)
ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ 0-2243-6956

Ministry of Public Health (กระทรวงสาธารณสุข)
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  055-411 064
โรงพยาบาลลำปาง  054-223 623-31
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 054-227 527-30
โรงพยาบาลวังเหนือ 054-279 100
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 054-710 190
โรงพยาบาลน่าน 054-710 138, 054-710 182
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 055-61 3354, 055 612 258, 055 613 535
โรงพยาบาลสุโขทัย 055-611 701, 055-611 702, 055-611 782, 055-610 903
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 054-511 145, 054-523 313
โรงพยาบาลสูงเม่น 054-541 992

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 055-612 415
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน 054-741 061
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง 054-313 443
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ 054-649 713


กรมทางหลวงชนบท
น่าน 054-710 204
สุโขทัย 055-611 326, 055-612 775
อุตรดิตถ์ 055-414 115
ลำปาง 054-228 654

สนข. สำนักงานตำรวจ
อุตรดิตถ์ 056-513 800
แพร่ 054-622 112
น่าน 054-771 379
ลำปาง 054-221 080,054-217
สุโขทัย 055-621 774-5 055-612 837


สถานีโทรทัศน์
ยูบีซี 0-2271-7171
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 02-2701211
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 02-2720201-10, 02-2720010
สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. 02-201-6000
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (กรมประชาสัมพันธ์) 02-6182323-40
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 0-2204-3333, 0-2262-3333
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ITV 02-791-1000
เนชั่นชาแนล 02-325-5555
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไททีวี 0-2530-6836
ไอพีทีวี 02-5965060 Ext. 8802
มายไอพีทีวี 02-596-5060 Ext. 8802
ชมรมผู้สื่อข่าว-ศูนย์ข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ภาคใต้ตอนบน 0-77285-073

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191
กองปราบปราม 1195
ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยา 199
ศูนย์ควบคุมการจราจร 1197
ตำรวจทางหลวง(แจ้งรถหาย) 1193
ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน 1543
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
แจ้งอุบัติเหตุทางน้ำ 1196
ศูนย์ร้องทุกข์ กทม. 1555
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356
ศูนย์นเรนทร(แจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉิน) 1669
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ 1584
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784

เบอร์บริการ
แจ้งท่อประปาแตก 1125
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง กฟน. 1130
สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน 1677
สถานีวิทยุ จส.100 ข่าวสารจราจร 1137
สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.(เวลาราชการ) 1556
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(เวลาราชการ) 1166
จส.100 โทร. 1137 แฟกซ์ 0-2711-9159
สายด่วนรถหาย โทร. 0-2711-9160
สายด่วนอุบัติเหตุ โทร. 0-2711-9161-2
สายด่วนยาเสพย์ติด โทร. 0-2350-4040
หมออาสา โทร. 0-2350-5000
DTAC โทร.ฟรี ระบบ 1800 สายด่วนอุบัติเหตุ โทร. 1808, 1809

สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Thai Association of Emergency Medicine 02-354 8224
สวพ.91 1644, 0-2562-0033, 0-2562-0034
ร่วมด้วยช่วยกัน 1677, 1678
มูลนิธิร่วมกตัญญู 02-751-0951
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 02-226-4444

Thai Association of Emergency Medicine 02-354 8224
สวพ.91 1644, 0-2562-0033, 0-2562-0034
ร่วมด้วยช่วยกัน 1677, 1678
มูลนิธิร่วมกตัญญู 02-751-0951
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 02-226-4444สวพ.91 1644, 0-2562-0033, 0-2562-0034
ร่วมด้วยช่วยกัน 1677, 1678
มูลนิธิร่วมกตัญญู 02-751-0951
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 02-226-4444

พยากรณ์อากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยา 0-2399-4568 -74

กรมทางหลวง www.doh.go.th
กรมทางหลวง Call Center 1586
ตำรวจทางหลวง Call Center 1193

ศูนย์บรรเทาภัยกองทัพภาคที่ 1 055-242-859

 

กองบังคับการตำรวจทางหลวง
2/486 .ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร.0-2354-6000
fax. 0-2354-6822

กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง 
http://www.highwaypolice52.com/
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 177 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน
ระหว่าง กม. 594-595
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โทร. 054-223025  สายด่วน 1193