หน้าแรก arrow ข้อมูลบริจาค
หน้าแรก
รถสื่อสารฉุกเฉิน EECV
หน่วยงานช่วยผู้ประสบภัย
ข้อมูลบริจาค
ระบบลงทะเบียนผู้รอดชีวิต
ระบบลงทะเบียนผู้สูญหาย
ระบบรับของบริจาค
รายชื่อผู้รับของบริจาค
ติดต่อทีมงาน
ข้อมูลบริจาค พิมพ์

ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ

มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

 • วิธีการบริจาคและสถานที่ในการรับบริจาค

  • 1. บริจาคทรัพย์สิน

  • 2. บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค สถานที่รับบริจาคสิ่งของ

  • 3. บริจาคเงิน

   • 3.1 โอนเงินเข้าบัญชี (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ ชื่อบัญชี "มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" เลขที่บัญชี 020-2-53333-8 ) ส่งหลักฐานใบโอนเงินพร้อมเขียน ชื่อ/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจน และ Fax ไปที่กองงานในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หรือ ส่งทางไปรษณีย์เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน ติดต่อ คุณนพวรรณ ช้างแก้ว โทรศัพท์/โทรสาร 0-2222-8885

   • 3.2 ส่งเงินทางธนาณัติ ปณ.หน้าพระลาน เรียน ผู้อำนวยการกองงานในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ สำนักราชเลขาธิการในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

   • 3.3 บริจาคเงินสด ได้ ณ กองงานในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2256-4427-9, 0-2256-4583-4

   • 3.4 แบบฟอร์มบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

   • 3.5 บริจาคเงิน Online (เปิดใช้งานจริงแล้ว 5 กรกฎาคม 2548 เวลา 17.09 น.) หมายเหตุ การบริจาคเงินให้มูลนิธิฯ ทางมูลนิธิฯ จะออกใบเสร็จรับเงินที่นำไปลดหย่อนภาษีได้ ถ้าบริจาคเงินตั้งแต่ 500 บาท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะทรงลงพระนาม ในใบเสร็จรับเงิน


กองทัพบก

 • โอนเงินเข้าบัญชี กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกองทัพบก ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพบก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 077-2-04002-8

 • โทรแจ้งการบริจาคได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสารณภัยกองทัพบก โทร. 0-2280-2527 หรือที่แผนกประชาสัมพันธ์ ททบ.5 โทร . 0-2279-2397 หรือ 0-2278-1698

 • บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ใน กองบัญชาการกองทัพบก (ถนนราชดำเนิน ) โทร 0-2297-7464-9

กองทัพเรือ

 • เปิดศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือตอนล่างโดยรับบริจาคสิ่งของจากประชาชนเพื่าอนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2475 – 3032 , 0 – 2475 – 4238 และ 0 – 2475 4720 หรือ นำไปบริจาคด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคเหนือตอนล่าง กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ท่าเตียน ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ตลอด 24 ชั่วโมง


กองทัพอากาศ

 • บริจาคได้ที่ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ฯ, พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ และสภากาชาดไทย หรือบริจาคทางโทรศัพท์หมายเลข 025342096,025342103 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินสามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ ชื่อบัญชี “กองทัพอากาศช่วยเหลือผู้ประสบภัย” เลขที่บัญชี 057-2-20162-2

สภากาชาดไทย

 • โอนเงินเข้าบัญชีของสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เลขที่ : 045-2-88000-6 ประเภท : ออมทรัพย์
  ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขา : สภากาชาดไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

 • เปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัชโยธิน ชื่อบัญชี "ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย" บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 111-3-06313-9 หรือบริจาคผ่านเครือข่าย ATM ของธนาคารที่มีอยู่กว่า 3,000 เครื่องทั่วประเทศ ผ่านระบบชำระค่าสินค้าและบริการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ 0-2777-7777

ไอทีวี

 • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี ไอทีวีเพื่อผู้ประสบภัย บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาชินวัตร 3 หมายเลขบัญชี 093-0-05353-3 โทร.สอบถามที่ หมายเลข 02-791-1000

บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรู๊ป จำกัด (มหาชน)

 • บริจาคของ ที่บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรู๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44 หมู่ 10 ถนนบางนา-ตราด หลักกิโลเมตรที่ 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 • โอนเป็นเงินสดเพื่อจัดซื้อของได้ตามความต้องการของผู้ประสบภัย ชื่อบัญชี บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรู๊ป เพื่อโครงการช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซีคอนสแควร์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 095-2-71929-7

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าเนชั่น กรู๊ป โทร 0-2340-1575

 • หากผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะบริจาคสิ่งของเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีรถขนส่งมาบริจาค ขอให้แจ้งมาที่ฝ่ายบริการ ทางเครือเนชั่น และ กทม.พร้อมจะส่งรถไปขนสิ่งของ เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเท่านั้น แต่สิ่งของบริจาคต้องมากพอที่จะให้ไปขนมา